Nenadmašno, kultno mesto Beograda sedamdesetih i osamdesetih godina bio je, sigurno, SKC: prostor dešavanja i okupljanja, multicentar kulture, istorijsko mesto najzanimljivije epohe nove umetnosti, novih pokreta i pojava, koje je ovom gradu dalo najinteresantnije profilacije scene kretanja mladih, kao i najpoznatije ličnosti.
Jedna takva ličnost, sa neponovljivom energijom pokreta i ekspanzije poslednjeg velikog talasa novog senzibiliteta, ekspresije i dubokog prodora u novi svet kulture i života grada, bio je Dušan Gerzić Gera.
U crnoj koži, kao i mnogi u tom vremenu, Gera je s nenadmašnom lakoćom nosio jedan poseban šarm i neodoljivost svoje otvorene prirode, i bio je voljen od svih, tražen, prisutan u svemu što je doticalo i stvaralo uzbudljivu mitologiju ovoga grada. Ovde i tamo, na sva mesta, prenosila se ta pulsacija.
Gera-umetnik izražavao je duh svoga vremena s multimedijskim interesovanjima za muziku, medije, modu, fotografiju, tattoo, crtež, intervencije... Međutim, u svemu, najprisutnija je bila njegova pojava, njegovo ponašanje: oslobođenost imaginacije, gesta, kretanja, odnosa, poništavanje granice između života i umetnosti, identiteta ličnosti i performera.
U Galeriji SKC-a priredio je dve izložbe i učestvovao u manifestaciji "Prvih petnaest godina", 1986. Dakle, Gera se u rad Galerije uključio sredinom osamdesetih. Bio je izrazito talentovan. Posle više od deset godina ponovo sam se srela sa Gerom, i njegovim radom, na izložbi crteža u Srećnoj galeriji SKC-a.
Bio je to lep i topao susret, kao i uvek s Gerom. Zagrlio me je i rekao: "Kod tebe ću da napravim veliku izložbu - nešto sasvim novo." Kao i pre, bio je to isti šarm, isti duh, igra pokreta.
Posle više godina, novi Gerini crteži bili su jednako dobri, i iznenađujući - nestala je ona raskošna lakoća mladosti ali se javio jedan složen zapis s dubokim unutrašnjim sadržajima i memorisanjem, do opsesivnih razmera, detalja poimanja unutrašnjeg/spoljašnjeg realiteta bivanja i egzistencije. Vreme promene.

Biljana Tomić, istoričar umetnosti i galeristkinja (1998)