Gerino mesto i značaj u umetničkim zbivanjima osamdesetih i devedesetih još uvek nisu potpuno definisani. Likovni kritičari su jednoglasni u oceni da je reč o izuzetno talentovanom stvaraocu, radoznalom i veoma kreativnom umetniku. Gera se bavio performansom, dizajnom, slikarstvom, bodi-artom, videom. Izložba u galeriji Haos nosila je naslov Nomad i aludirala na Gerin odmetnički način života, na njegove česte selidbe iz Beograda u Njujork, iz Njujorka u Pariz. Ima nomada i nomada, ali Dušan Gerzić je svakako bio nomad posebne vrste. I nadalje postoji potreba da se njegov likovni opus iznova kritički i teorijski protumači.

Borka Božović, istoričar umetnosti i galeristkinja (2005)