NABUJALA ENERGIJA

Akademski slikar Dušan Gerzić Gera (1961-1998), kao što neumoljivi brojevi govore, umro je mlad, ali je ostavio mnogo. Dobro je što se njegov brat postarao za monografiju, jer ta knjiga nudi radoznalom posmatraču presek kroz jedan redak talenat.

Gera je bio gladan slikanja i crtanja i može se reći da se kao slikar i crtač iživeo, a mi možemo samo da nagađamo kako bi se nastavila njegova karijera. Sačuvano je oko dve trećine njegovih radova, u kojima možemo da uživamo listajući njegovu knjigu, odnosno knjigu o njemu.

Petar Omčikus smatra da na Geru nije niko uticao. Što se tiče pisca ovog članka, on smatra da je na Geru uticalo sve što je video, a naročito stvaralaštvo druge polovine XX veka. Iako se u delu našeg umetnika na prvi pogled ne oseća ničiji uticaj, mi smatramo da se radi o onoj žestini koja je karakteristična, na primer, za Poloka i De Kuninga.

Nezahvalno je o ovakvom umetniku pisati teorijski rad jer on izmiče klasifikacijama. Gera zatvara XX vek i zahteva od slikara koji su počeli da slikaju posle njegove smrti nov način likovnog mišljenja. Istoričari umetnosti su na muci jer su problemi sa stavljanjem Gerinog stvaralaštva u likovni kontekst druge polovine proteklog veka krajnje složeni.

Korisno je što se Borivoj Gerzić odlučio da sastavi monografiju, jer na taj način imamo Geru stavljenog u jedne korice. Knjiga predstavlja dokument o značajnom umetniku, dokument koji ne može da se ospori.

Onaj ko se lati ove knjige – radilo se o profesionalnom umetniku, istoričaru umetnosti ili ljubitelju – ne može ostati ravnodušan.

Jedinstvena knjiga koja unosi nove standarde prilikom vrednovanja umetničkog dela, knjiga koja izmiče definicijama.

Danko Stojić
Književna reč, jul, 2004.