Mladi jugoslovenski slikar i šarmantna Francuskinja zaljubljuju se na prvi pogled i doživljavaju bliskost kakva se traži čitavog života. Ipak, akteri uviđaju i sve teškoće otvaranja prema drugoj osobi. Uz sve to, slikar je ilegalni emigrant i policija mu daje tri dana da napusti zemlju. Ljubavnici ne mogu da podnesu pomisao na odvajanje, izbegavaju birokratska ograničenja silinom uzajamnih osećanja, kriju se od vlasti, ali on na kraju ipak odlazi.