Bez obzira da li su iscrtani minuciozno, kaligrafskom preciznošću svojstvenom majstorima iz Samoa ili air brush-om u grafiti maniru, rezultati Gerzićevog ritualnog čina u ikonografskom smislu predstavljaju pomak od tradicionalne ikonografije tatuaža, dat kroz zgusnut, izrazito dekorativan patern kao mešavinu apstraktnih i figurativnih motiva pri čemu reminiscencije na egzotično-simboličko-ezoterička značenja iz magacina prošlosti i drevnih kultura ostaju na nivou i u meri u kojoj ih je zahvatila i sublimirala slikovnost potkulture, grafiti slikarstva, stripa i rok dizajna.

Miomir Grujić Fleka, umetnik (1985)