Gera je bio jedan od naših najznačajnijih mladih slikara. On je bio i jedan od najradikalnijih umetnika mlađe generacije, kojega ova sredina nije dovoljno dobro mogla da shvati, i zato je morao da ide u svet. Vratio se ipak, natrag, ali sada kada ga nema, ovaj grad izgleda mnogo siromašnije.

Nebojša Pajkić, dramaturg (1998)