U "Uroborosu" je ove godine ispravljena nepravda prema Geri, poslednjoj našoj tajni beogradskog, njujorškog i pariskog slikarstva.

Petar Peca Popović, novinar
Politika, 31. dec. 2011, 1. i 2. januar 2012.