Dok je Gera bio izložen u "Uroborosu", Beograd je drugačije disao. Kao da su se slike iz "Uroborosa" izlivale na pločnike i neki ritam rokenrola ljuljao je grad.

Sanja Domazet, književnica
Politika, 31. dec. 2011, 1. i 2. januar 2012.