Dušan Gerzić, umetnik generacije rok-muzike, horor-filma i stripa, odrastao je na pukotini između starih vrednosti i novog vizuelnog izraza koji podrazumeva mnogo više od običnog slikarskog platna. Tako je za podlogu na kojoj radi izabrao ljudsko telo. Na koži precizno iscrtava razne imaginarne životinjske oblike i simbole. Glavna osobina novonastalog umetničkog dela jeste to što crteži na koži – u interakciji s posebno odabranim modnim detaljima – oživljavaju pokretom osobe koja ih nosi, i tako stvaraju bezbrojne varijante jednog istog motiva. Reč je, naime, o stvaranju jedne celovite vizuelne predstave kojom se, na vrlo ekspresivan način, izražava divlja i gruba energija svojstvena Gerinoj generaciji.

Marina Švabić (1985)