Radovi Dušana Gerzića Gere (crteži, slike, kolaži, dokumentarne fotografije radova i dr.) sakupljeni su i objavljeni u monografiji Gera - I, Myself and Others, koju je priredio i objavio Borivoj Gerzić (Beograd, 2003, dizajn Vladimir Perić Talent). Svedočanstva prijatelja i savremenika, tekstovi umetnika, istoričara i teoretičara umetnosti, kao i, naravno, sami Gerini radovi, značajan su doprinos osvetljavanju Gerine ličnosti i vremena u kom je živeo.

Gerin skicen-blok (Beograd, 2013, priredili Borivoj Gerzić i Selena Vicković), svojevrstan je vizuelni dnevnik Gerinih ranih radova – crteža, skica i karikatura iz njegovih notesa i skicen-blokova, gde je on na ekspresivan način likovno beležio svoje vizije, misli i utiske.

Prva retrospektivna izložba Gerinih radova (Gera: Paris – New York – Belgrade) održana je 2003. u Francuskom kulturnom centru u Beogradu, posthumno. „Mit urbane kulture“, tekst Lidije Merenik, kojim je otvorena izložba, i esej iste autorke, „Dečak pred kapijom“ (Remont, Beograd, 2004), ključni su kritičko-istorijski dokumenti o Gerinom slikarstvu. Intervju Olivere Ježine sa Gerom u emisiji Ars Altera Pars (3. kanal RTS, Beograd, 1997), jedini je autentičan dokument u kome umetnik govori o svojim radovima.

Sveobuhvatan materijal o Geri i njegovim radovima nalazi se na sajtu: www.dusangerzicgera.com